AIMERSOFT PRIVACY POLICY

1. Databeheer en vertegenwoordiging

Via haar website (de "Website") en haar desktopapplicaties en mobiele applicaties (de "Applicatie"), implementeert Aimersoft de verwerking van onderstaande persoonlijke gegevens. Aimersoft heeft een EU-vertegenwoordiger aangesteld in overeenstemming met Verordening nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (de “AVG”). U kunt contact opnemen met de aangewezen EU-vertegenwoordiger van Aimersoft via gdpr.m@aimersoft.com.

Lees a.u.b. het volgende privacy beleid aandachtig dat u, als gebruiker van de Website en/of Applicatie (de "Gebruiker" of "Je"), voorziet van de relevante informatie over de verschillende verwerkingen van persoonlijke gegevens geïmplementeerd door Aimersoft, in overeenstemming met GDPR.

2. Dataverwerking geimplementeerd door Aimersoft

2.1 Verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot je bezoek aan onze website en de aankoop en het gebruik van onze producten

Wanneer de Gebruiker onze website bezoekt, of een Aimersoft product koopt via de website of de applicatie, of onze producten gebruikt, implementeert Aimersoft een verwerking van persoonlijke gegevens als volgt:

2.1.1 Verzamelde persoonlijke gegevens

Met betrekking tot deze verwerking verzamelt Aimersoft de volgende persoonlijke gegevens via de verzamelformulieren in het bestelproces of andere processen.

- Naam;
- Geslacht;
- Leeftijd;
- E-mailadres;
- Adres;
- Land;
- Postcode;
- Telefoonnummer;
- Bedrijfsnaam en industrie waarje voor werkt;
- Andere infromatie, zoals de producten die je hebt gekocht, datum en bedrag van de opdracht;
- Betalingsinformatie zoals creditcardinformatie (type, nummer, vervaldatum, CVV-beveiligingscode)/bankpasinformatie of andere betalings-/factuurgegevens;
- Informatie die we krijgen van je bezoek aan onze websites. Wij verzamelen informatie over hoe je onze websites bezoekt (inclusief de webpagina die je naar een Aimersoft website leidde, de zoektermen die in een zoekmachine zijn ingevoerd en die je naar een Aimersoft-website hebben geleid);
- Inhoud van communicatie van klantenondersteuning.

Aimersoft gebruikt de informatie die we over je verzamelen voor de volgende doeleinden:
- Opdat Aimersoft de bestelde producten aan de gebruiker kan leveren;
Voor de uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is, overeenkomstig artikel 6.1.b van de GDPR en de verzamelde gegevens zijn noodzakelijk opdat Aimersoft de gebruiker kan identificeren en factureren en zijn bankkaartnummer in rekening kan brengen;
- Voor het verifiëren van je identiteit en het verlenen van klantenservice of ondersteuning;
- Analyseren van je gebruik van onze websites en producten om beter te begrijpen hoe ze worden gebruikt, zodat we onze services en gebruikerservaring kunnen verbeteren en gebruikers kunnen betrekken en behouden.

2.1.2 Ontvangers van de persoonlijke gegevens

We kunnen je persoonlijke gegevens ook doorgeven aan bedrijven die ons helpen onze bedrijfsvoering uit te voeren door namens ons persoonlijke gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. Dergelijke bedrijven zijn onder meer aanbieders van betalingsverwerkingsservices, server serviceproviders, leveranciers van gegevensanalyseservices, aanbieders van fraudebewaking en -preventie, aanbieders van e-mailbezorgingsservices, sociale media en andere marketingplatforms en serviceproviders.

Bovendien kan Aimersoft de persoonlijke gegevens van de gebruiker vrijgeven:

- als Aimersoft verplicht is om dergelijke persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van zijn bedrijf, zijn klanten of anderen te beschermen; en
- aan rechtsopvolgers of aan vervangende exploitanten van alle of een deel van de respectievelijke activiteiten van Aimersoft.

2.1.3 Overdracht van persoonlijke gegevens

De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen door Aimersoft worden overgedragen aan ontvangers die zich buiten de Europese Unie bevinden en het is mogelijk dat dergelijke bestemmingen geen wetgeving hebben die de persoonsgegevens van de gebruiker in dezelfde mate beschermt als in de Europese Unie.

Aimersoft zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker die worden verwerkt door Aimersoft of door zijn leveranciers en partners die buiten de Europese Unie opereren, veilig worden behandeld en worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging, onwettige verwerking en elke verwerking die niet overeenkomt met de doeleinden opgenomen in dit privacybeleid.

Hieronder vind je de relevante informatie over overdracht:

- Aimersoft kan de verzamelde informatie overdragen aan externe betalingsprocessoren om het laadproces te voltooien;
- Aimersoft kan de verzamelde informatie overdragen aan leveranciers van e-mailleveringsdiensten van derden om promotie e-mails te verzenden, of naar andere marketingplatforms en serviceproviders om relevante services te voltooien;
- Aimersoft kan track tools van derden (zoals Adwords, Bing, bugsplat, Criteo, disqus, fabric, Facebook, FireBase, Flurry, Google Analytics, Hotjar, LinkedIn, Pardot, Quora, JPUSH) gebruiken om de informatie bij te houden over hoe gebruikers de producten en websites gebruiken, dergelijke informatie zal worden opgeslagen op servers van derden. Dergelijke tracktools van derden kunnen het data-analyserapport naar Aimersoft sturen voor het bovengenoemde doel van Aimersoft;
- Aimersoft kan de verzamelde informatie opslaan op de servers die worden verhuurd door leveranciers van serverservices van derden.

2.1.4 Duur van de opslag

Aimersoft bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens voor de duur van het contract en 60 dagen na de beëindiging van het contract. Afgezien van deze duur, opdat Aimersoft het bestaan van een recht, een contract of een wettelijke verplichting kan aantonen, zullen de relevante persoonlijke gegevens worden opgeslagen via intermediaire archieven voor een duur die niet verder gaat dan strikt noodzakelijk is met betrekking tot het doel van de opslag en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Betreffende bankinformatie wordt deze informatie verwijderd zodra de betaling is verwerkt en van kracht is geworden. Wachttijd kan bovendien van toepassing zijn. Het nummer en de vervaldatum van het creditcardnummer (niet de CVV-beveiligingscode) kunnen worden opgeslagen in intermediaire archieven voor bewijsdoeleinden in het geval van een claim met betrekking tot de betaling, voor de duur die wordt geboden door artikel L. 133-24 van het Frans Monetaire en financiële code (13 maanden of 15 maanden in geval van uitgestelde kostenkaart).

2.2 Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot opmerkingengebieden

Wanneer de gebruiker besluit een Aimersoft product te becommentariëren via de website of de applicatie, implementeert Aimersoft een verwerking van persoonlijke gegevens als volgt:

2.2.1 Verzamelde persoonlijke gegevens

Met betrekking tot deze verwerking verzamelt Aimersoft de volgende persoonlijke gegevens:

- E-mailadres;
- Naam of bijnaam;
- Profielfoto;
- Andere potentiële persoonlijke informatie verstrekt door de Gebruiker via zijn commentaar (leeftijd, locatie, etc.);
- De inhoud van je commentaar.

2.2.2 Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

Deze verwerking wordt geïmplementeerd door Aimersoft om haar producten te verbeteren en de consumenten en potentiële consumenten een betere en transparantere informatie te geven over de Aimersoft producten. Deze opmerkingen en de bijbehorende persoonlijke gegevens worden door de gebruiker op vrijwillige basis verstrekt, zodat de verwerking van de verzamelde persoonlijke gegevens afhankelijk is van toestemming van de gebruiker.
Aimersoft kan de opmerkingen (met je relevante informatie) die je plaatst voor marketingdoeleinden gebruiken om anderen onze producten beter te laten begrijpen en gebruiken.

2.2.3 Ontvangers van de persoonlijke gegevens

Aimersoft kan de verzamelde persoonlijke gegevens verzenden naar externe bezorgserviceproviders van e-mail, sociale media, andere marketingplatforms en serviceproviders.

2.2.4 Overdracht van persoonlijke data

De verzamelde persoonlijke gegevens worden door Aimersoft overgedragen aan ontvangers die zich buiten de Europese Unie bevinden en het is mogelijk dat dergelijke bestemmingen geen wetgeving hebben die de persoonsgegevens van de gebruiker in dezelfde mate beschermt als in de Europese Unie.

Aimersoft zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker die worden verwerkt door Aimersoft of door zijn leveranciers en partners die buiten de Europese Unie opereren veilig worden behandeld en worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging, onwettige verwerking en elke verwerking die niet overeenkomt met de doeleinden die in deze privacybeleid.

Hieronder vind je de relevante informatie over overdracht:

- Aimersoft kan de verzamelde informatie overdragen aan leveranciers van e-mailleveringsservices van derden om promotie e-mails te verzenden naar andere marketingplatforms en serviceproviders om relevante services te voltooien.
- Aimersoft kan de verzamelde informatie opslaan op de servers die worden verhuurd door leveranciers van serverservices van derden.

2.2.5 Duur van de opslag

Aimersoft bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens niet langer dan 5 jaar na de verzameling.

2.3 Verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot nieuwsbrieven en reclamemails

De Gebruiker kan zich abonneren op de nieuwsbrief van Aimersoft om informatie en nieuws over Aimersoft producten te ontvangen. In dit geval implementeert Aimersoft een verwerking van persoonlijke gegevens als volgt:

2.3.1 Verzamelde persoonlijke gegevens

Met betrekking tot deze verwerking verzamelt Aimersoft alleen de door je verstrekte informatie, zoals het e-mailadres, de naam of roepnaam van de gebruiker, het land, het gewenste product en je bewerking van de promotie e-mails.

2.3.2 Doel en juridische basis van de verwerking

Aimersoft implementeert de verwerking van persoonlijke gegevens om consumenten en potentiële consumenten te voorzien van informatie en nieuws over Aimersoft producten.
Het abonnement op de nieuwsbrief van Aimersoft en de daarmee verband houdende verstrekking van persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, zodat de verwerking van de verzamelde persoonlijke gegevens afhankelijk is van toestemming van de gebruiker.

2.3.3 Ontvangers van de persoonlijke gegevens

Aimersoft kan de verzamelde persoonlijke gegevens verzenden naar leveranciers van e-mailleveringsservices en andere serviceproviders, zoals leveranciers van gegevensanalyses en serverproviders.

2.3.4 Overdracht van persoonlijke data

De verzamelde persoonlijke gegevens worden door Aimersoft overgedragen aan ontvangers die zich buiten de Europese Unie bevinden en het is mogelijk dat dergelijke bestemmingen geen wetgeving hebben die de persoonsgegevens van de gebruiker in dezelfde mate beschermt als in de Europese Unie.

Aimersoft zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker die worden verwerkt door Aimersoft of door zijn leveranciers en partners die buiten de Europese Unie opereren, veilig worden behandeld en worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging, onwettige verwerking en elke verwerking die niet overeenkomt met de doeleinden die in deze privacybeleid.

Hieronder vind je de relevante informatie over overdracht:

- Aimersoft kan de verzamelde informatie overdragen aan aanbieders van e-mailbezorgingsservices om nieuwsbrieven of promotie-e-mails te verzenden.
- Aimersoft kan de verzamelde informatie opslaan op de servers die worden gehuurd door aanbieders van serverservice.
- Aimersoft kan tracktools van derde partijen (zoals Google Analytics) gebruiken om de informatie over de werking van de gebruiker bij de advertentie-e-mails bij te houden, deze informatie zal worden opgeslagen op servers van derden. Dergelijke track tools van derden kunnen het data-analyserapport naar Aimersoft sturen voor het bovengenoemde doel van Aimersoft.

2.3.5 Duur van de opslag

Aimersoft bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens gedurende 3 jaar in hun verzameling of uit het laatste contact van de gebruiker (wat later is).
Aan het einde van deze periode van 3 jaar kan Aimersoft contact opnemen met de Gebruiker om te weten of de Gebruiker commerciële informatie van Aimersoft wenst te ontvangen. In het geval dat Aimersoft geen positief en expliciet antwoord van de Gebruiker zou ontvangen, zouden de persoonlijke gegevens worden verwijderd of gearchiveerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

2.4 Cookies en trackers

Wanneer de gebruiker de website en/of de applicatie raadpleegt, implementeert Aimersoft cookies en andere trackers op het apparaat van de gebruiker.

Lees voor meer informatie over cookies en trackers het cookiebeleid van Aimersoft .

3. Gebruikersrechten

Voor zover vereist door de wet van je rechtsgebied, heb je mogelijk de onderstaande rechten. Voordat je onderstaande rechten uitoefent, kun je je juridisch adviseur raadplegen of de wetten van je rechtsgebied de onderstaande rechten bepalen.

Rechten Inhoud
Het recht op informatie De Gebruiker heeft het recht om te worden voorzien van duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe Aimersoft persoonlijke gegevens en zijn rechten verzamelt en gebruikt. Dit is de reden waarom Aimersoft de gebruiker voorziet van de informatie in dit privacybeleid.
Het recht op toegang De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens (als Aimersoft deze verwerkt) en andere bepaalde informatie (vergelijkbaar met die in dit privacybeleid).
Het recht op rectificatie De Gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
Het recht om te wissen Dit 'recht om te worden vergeten' stelt de Gebruiker in staat om de verwijdering of verwijdering van zijn persoonlijke gegevens te verzoeken wanneer er geen dwingende reden is waarom Aimersoft het zou blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht om te wissen; er zijn uitzonderingen
Het recht om de verwerking te beperken Onder bepaalde omstandigheden heeft de Gebruiker het recht om verder gebruik van zijn persoonlijke gegevens te 'blokkeren' of te onderdrukken.
Het recht op dataportabiliteit De Gebruiker heeft de rechten om zijn persoonlijke gegevens van Aimersoft te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat en heeft het recht om die gegevens naar een andere controller te verzenden.
THet recht om bezwaar te maken tegen De verwerkingDe Gebruiker heeft het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
Het recht om een klacht in te dienen De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen over de manier waarop Aimersoft omgaat met zijn persoonsgegevens of deze verwerkt met zijn nationale toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk, de CNIL).
Het recht om toestemming in te trekken Als de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking van zijn persoonlijke gegevens geïmplementeerd door Aimersoft, heeft de gebruiker het recht om zijn toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Indien de Gebruiker dit doet, betekent dit niet dat alles wat Aimersoft heeft gedaan met de persoonlijke gegevens van de Gebruiker met zijn toestemming tot dat moment onwettig is).
Het recht om instructies te definiëren De Gebruiker heeft het recht algemene of specifieke instructies te definiëren met betrekking tot de opslag, verwijdering en gebruik van zijn persoonlijke gegevens na de dood.

4. Herziening van dit privacybeleid

Af en toe kunnen we dit privacybeleid (of andere documenten met betrekking tot het privacybeleid) wijzigen om Aimersoft in staat te stellen je persoonlijke gegevens op een andere manier te gebruiken of te delen. Als we dat doen, zullen de links naar het beleid op onze websites (die meestal te vinden zijn in de voettekst van de website) aangeven dat het beleid is gewijzigd. Voor nieuwe gebruikers wordt de wijziging van kracht bij plaatsing. Voor bestaande gebruikers geldt dat als de wijziging aanzienlijk is, deze 30 dagen na plaatsing van kracht wordt. We moedigen je aan om regelmatig het privacybeleid te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

5. Contact opnemen met Aimersoft

Als de Gebruiker om welke reden dan ook contact moet opnemen met Aimersoft (inclusief om een van zijn rechten uit te oefenen met betrekking tot gegevensbescherming zoals hierboven uiteengezet), neem dan contact op met privacy@aimersoft.com.
Aimersoft zal handelen naar aanleiding van de verzoeken van de Gebruiker en gratis informatie verstrekken, behalve wanneer de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn (met name vanwege hun repetitieve aard), in welk geval Aimersoft een redelijke vergoeding in rekening kan brengen (rekening houdend met de administratieve kosten van het verstrekken van de informatie of communicatie, of het uitvoeren van de gevraagde actie), of weigeren om gevolg te geven aan het verzoek.

Back to top